บางกอกสไมล์เทรเวล

ภาพทัวร์หนองคาย เวียงจันทน์ แดนสวรรค์น้ำงึม 2 คืน 2 วัน
ขอขอบใจหลายๆ คณะจากศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตร (กำแพงแสน)

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทริมโขง จ.หนองคาย นมัสการหลวงพ่อพระใส เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองครับ
เปลี่ยนเป็นรถลาวเพื่อเที่ยวในลาวครับ รถลาวกว้าง แอร์เย็น ที่นั่งสบายครับ ข้าม (ขัว) สะพาน สู่ ส.ป.ป. ลาว
สองฝั่งโขง (ซ้ายลาว ขวาไทย) ไกด์สาวลาว พากย์ภาษาลาวเจ้า เข้าชมวัดพระธาตุหลวง
แล้วก็ "แหกตาสามัคคี" (ถ่ายรูปหมู่) เที่ยง นำท่านลงเรือที่เขื่อนน้ำงึมครับ รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (แซบอีหลี)
และล่องเรือในทะเลสาบผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงาม วิว อช.ภูเขาควาย สวยมากๆ ครับ แล้วนำท่านเดินขึ้นสู่สวรรค์
ฮอดแล้ว "แดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท" ให้ท่านเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย วันนี้ทุกคน เฮง เฮง เฮง
กลับสู่กำแพงนะคอนเวียงจันทน์ พาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดจีน สินค้าประเภทเครื่องหนัง ซีดี เครื่องเสียง ฯลฯ
แวะถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ประตูชัย บรรยากาศยามเย็น สวยงามครับ จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักในเวียงจันทน์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในเวียงจันทน์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ใครอยากร่วมวงฟ้อนรำก็ได้ครับ
ชมการแสดงของชาวเขา ก่อนกลับสู่ที่พัก เช้า นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ที่วัดศรีเมือง ใครขออะไรก็จะสมปรารถนาครับ
จากนั้นก็ แหกตาสามัคคี กันอีกครั้ง แล้วช้อปปิ้งที่ตลาดเช้า ก่อนเดินทางกลับสู่ไทย ซื้อสินค้าประเภทผ้าไหม และงานหัตถกรรมต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จ.ขอนแก่น และรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จ.สระบุรี และเดินทางกลับสู่ กำแพงแสน โดยสวัสดิภาพ

www.bangkoksmiletravel.com